DOPUNA ZAHTJEVA / ŽALBA


 

Ukoliko ste dobili zaključak o nadopuni zahtjeva za ishođenje rješenja o izvedenom stanju nezakonito izgrađene zgrade:

U mogućnosti smo izraditi kompletnu tehničku dokumentaciju u zadanom roku, minimalno 10 dana

kontakt: 099-2619-500 ili legalizacijazgrada@gmail.com


 

Ukoliko ste dobili rješenje o odbijanju zahtjeva za ishođenje rješenja o izvedenom stanju nezakonito izgrađe ne zgrade:

U mogućnosti smo izraditi žalbu i kompletnu tehničku dokumentaciju u  roku od 10 dana

kontakt: 099-2619-500 ili legalizacijazgrada@gmail.com


 

POSTUPAK OZAKONJENJA NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA

Naš se postupak sastoji od slijedećih koraka:

 1. UTVRĐIVANJE LEGALNOSTI GRAĐEVINE
 2. PREGLED POSTOJEĆE DOKUMENTACIJE I UTVRĐIVANJE POSTUPKA OZAKONJENJA (LEGALIZACIJE) GRAĐEVINEPOSTUPAK OZAKONJENJA (LEGALIZACIJE) GRAĐEVINE:
  1. Utvrđivanje legalnosti građevine i utvrđivanje postupka za legalizaciju građevine za građevine izgrađene prije 15. veljače1968. godine.
  2. Utvrđivanje i pribavljanje potrebne dokumentacije za građevine izgrađene na temelju građevinske dozvole, odnosno drugoga odgovarajućeg akta nadležnog tijela izdanog do 19. lipnja 1991. godine prema članku 333. Zakona o prostornom uređenju i gradnji.
  3. Utvrđivanje mogućnosti ishođenja Uvjerenja za uporabu i pribavljanje potrebne dokumentacije za građevine izgrađene od 19. lipnja 1991. godine do 01. listopada 2007.
  4. Za ostale građevine za koje nije moguće provesti gore navedene postupke, a sagrađene su do 21. lipnja 2011. godine provodi se postupak prema ZAKONU O POSTUPANJU S NEZAKONITO IZGRAĐENIM ZGRADAMA (NN10/11 i 86/12)

Moj Dom d.o.o.

Izrađujemo potrebnu tehničku dokumentaciju temeljem Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama:

 • ARHITEKTONSKA SNIMKA IZVEDENOG STANJA NELEGALNE GRAĐEVINE
 • GEODETSKA SNIMKA IZVEDENOG STANJA NEZAKONITO IZGRAĐENE ZGRADE ( Ukoliko građevina nije upisana u katastar u skladu sa stvarno izvedenim stanjem)
 • IZJAVA OVLAŠTENOG INŽINJERA GRAĐEVINARSTVA O ISPUNJAVANJU BITNIH ZAHTJEVA MEHANIČKE OTPORNOSTI I STABILNOSTI (ZA GRAĐEVINE PREKO 400 m2 BRUTO POVRŠINE)
 • IZRADA PLANA POSEBNIH DIJELOVA ZGRADE

Kontakt

e-mail: legalizacijazgrada@gmail.com
mob: 099 261 9500

Stoljeće 21 d.o.o.

Temeljem ishođenih potrebnih akata nudimo i ostale usluge kako slijedi:

 • TEMELJEM ISHOĐENOG RJEŠENJA O IZVEDENOM STANJU VRŠIMO UPIS LEGALIZIRANOG OBJEKTA U KATASTRU I ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA OPĆINSKIH SUDOVA
 • TEMELJEM ISHOĐENOG RJEŠENJA O IZVEDENOM STANJU VRŠIMO UPIS LEGALIZIRANOG OBJEKTA U KATASTRU I ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA OPĆINSKIH SUDOVA
 • UPIS POZITIVNIH ZABILJEŽBI ZA PREDMETNU NEKRETNINU (DA NEKRETNINA IMA GRAĐEVINSKU I UPORABNU DOZVOLU)
 • IZRADA I PROVEDBA ETAŽNIH ELABORATA U ZEMLJIŠNIM KNJIGAMA

Kontakt

e-mail: stoljece21@gmail.com
mob: 091 333 1010 / 01 3313 170